Projectomschrijving Generatiethuis

Groeikans

Thuiszorgorganisatie wil ouderen langer thuis laten wonen. Met 8 strategische initiatieven waren er ideeën genoeg. Maar er was geen budget en tijd om alle initiatieven uit te voeren.

Opdracht

Zorg voor focus in de strategieën. Welke heeft de meeste prioriteit?


Acties

  1. Sessie voor doelstelling en bepalen missie organisatie
  2. Sessies om ideeën concreet te maken aan de hand van Business Model Canvas
  3. Voorstel aan MT

Resultaat

Keuze voor 2 initiatieven voor doorontwikkeling