Projectomschrijving Go-to-market voor startup in de zorg

Groeikans

Een zorg-organisatie wil nieuwe business genereren en kiest na een voorbereidende workshop met Broek Marketing voor de introductie van een nieuw label/startup. De organisatie heeft Broek Marketing gevraagd het concept verder uit te werken en de go-to-market van de startup voor te bereiden.

Opdracht

Zorg voor een uitgewerkt go-to-market plan, inclusief strategie en een roadmap voor pricing, promotieplan, processen en personeel.


Acties

Broek Marketing verdeelde de opdracht in 3 stromen:

  1. Strategie - Wat wil de startup bereiken?
  2. Tactiek - Hoe kan de startup dit bereiken?
  3. Operatie - Hoe kan de startup dit doel operationaliseren?

We hebben onder andere de volgende modellen gebruikt tijdens de opdracht: Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Merk Archetypen model, Customer Journey in de vorm van het ‘See-think-do-care’-principe en de 6 marketing p’s.

Resultaat

Uitgewerkt en kant-en-klaar go-to-market plan, binnen tijd en budget.

Quote directie

"Prettige samenwerking met Sven. Ook weet Sven hoe hij zaken snel moet oppakken. Sven komt al zijn afspraken na. De prijs/kwaliteit verhouding is goed, we zijn blij met het eindresultaat."