Coaching

Broek Marketing coacht je op marketing en innovatie. Dus jouw eigen businesscoach, bedrijfscoach of marketingcoach!

Workshops

Broek Marketing geeft workshops om in één dag(deel) een snelle en goede stap richting groei te zetten. De workshops helpen je bij de volgende uitdagingen:

  • Nieuwe ideeën voor producten (Brainstormsessie)
  • Waar in mijn bedrijf laat ik groei liggen? (Business Model Canvas)
  • Hoe kan ik mijn marketing verbeteren? (Marketing Power Sessie)
  • Wat wil mijn klant echt, wie is mijn klant en sluit mijn product hier wel goed op aan? (Value Proposition Canvas)
  • Hoe ik de klant beter bedienen en zo mijn conversie verhogen? (Customer Journey Mapping)
  • Wat vinden mijn klanten van mijn idee? (Valideren van idee bij klanten)

Coachsessies

Broek Marketing helpt met het beproefde GROW-model. In 4 afspraken help ik je met praktische tools en nieuwe inzichten de volgende stap te zetten! Als je meer of minder afspraken wil, dan kan dat uiteraard. 

G = GOAL

Waar wil je naar toe?

Welk doel heb je?

R = REALITY

Wat is de situatie nu?

Waar loop je tegen aan?

O = OPPORTUNITIES

Welke kansen zie en heb je?

Wat moet je doen?

W = WORK

Ga aan de slag!

Werk aan de kansen!